stakietas

stakietas
×stakiẽtas (vok. dial. stakêt, stachêt) sm. (2) LKAI61(Jnš, , Vlkš, Kbr, Alk, Rod), Krtv; N(Rg), tvoros statinis: Stovi žirgeliai, stovi juodbėrėliai prie stakietų priraišioti LB106. Stakiẽtų tvora Žal.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • štakietas — ךtakiẽtas (l. sztacheta, vok. dial. stachet) sm. (2) NdŽ, Jrb 1. Rtr, NdŽ, Žg tvoros lentelė, statinis: Štakiẽtų a stačelkų tvorą tversit? Lbv. O, iš tokių drebulių bus nor štakiẽtų! Kt. Supjaustyk štakiẽtų tvorai apsegti Plik. Priejo dvarą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viršininkas — 2 vir̃šininkas ( inykas KŽ), ė smob. (1) Š, RŽ, DŽ, (34b) Šd, vìršininkas ( inykas) (34a) RŽ, NdŽ, viršiniñkas ( inỹkas LzŽ; M) (2); JbL356, LL93, L nj. 1. kas kitus viršija, stipriausias: Viršų gavo vìršinykas K.Būg(Sml). 2. Vrp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štakieta — ךtakietà sf. (2) žr. štakietas 1: Daržą reiks štakietom aptvert Mrs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štakietinis — ךtakiẽtinis, ė adj. (1) Lnkl, štakietìnis (2) → štakietas 1: Štakietìnė tvora LKAI60(Krp, Jnš, Škn, Kin, Ktč, Pgg, Iš, Lbv). Štakiẽtinė tvora LKAI60(Dbk, Kzt, Žal, Plv, Prn, Lbv) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štakėtas — ךtakė̃tas sm. (2), štakėtas (1) KŽ žr. štakietas 1: Štakė̃tų tvora LKAI60(Grž, Gsč, Rd) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štankietas — ךtankiẽtas sm. (2) žr. štakietas: 1. Č, Ppl, Rs, Prn, Stk Dvi kapas pritašiau štankiẽtų Ldvn. Būč kai perleidęs štankietù par nugarą! Sdk. Štankietė̃lių tvora LKAI61. Štankiečiùkų tora Klm. 2. LKAI60, Dv. 3. LKAI110(Nj) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štekietas — ךtekiẽtas sm. (2) Vn žr. štakietas: 1. LKAI61(Slnt, Bt) Sodną reiks šį metą aptverti štekiẽtais Kv. Štekiẽtų tora muno Pgr. 2. LKAI61(Lkž, Žgč, Trg, Bt) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”